Witamy na stronach Biblioteki Katedry Muzykologii

Prace doktorskie

Agnieszka Małgorzata Budzińska-Bennett
Subtilitas w motecie ars antiqua. tekst - kontekst - intertekst.2009.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek)

Beata Michalak
Schulwerk Carla Orfa. Idea muzyki elementarnej i jej recepcja. 2008.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Marcin Poprawski
Miejsca niedookreślenia dzieła muzycznego w teorii Romana Ingardena i ich rola dla praktyki artystycznej i badań muzykologicznych. 2007.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Marlena Wieczorek
Roman Maciejewski. Losy kompozytora i droga twórcza od „Pieśni kurpiowskich” do „Requiem”.2007.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Piotr Podlipniak
Uniwersalia jako problem badawczy muzykologii. 2005.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Justyna Humięcka-Jakubowska
Determinanty barwy dźwięku w dwudziestowiecznych technikach kompozytorskich w świetle koncepcji Alberta S. Bregmana. 2005.
(promotor: prof. dr hab. Andrzej Rakowski)

Ewa Fedyczkowska
Muzyczne właściwości lasowiackiego folkloru wokalnego. 2002.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bogusław Linette)

Mądry Alina
Twórczość na instrumenty klawiszowe C. P. E. Bacha w kontekście niemieckiej estetyki muzycznej II połowy XVIII wieku. 2001.
(promotor: prof. dr hab. Irena Poniatowska)

Rafał Ciesielski
Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego. 2001.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Violetta Przech
Kierunki nowatorskie w polskiej twórczości na fortepian solo lat 1956-1985. 2000.
(promotor: prof. dr hab. Irena Poniatowska)

Maciej Jabłoński
Teoretyczne podstawy semiotyki Eero Tarastiego.1997.
(promotor: prof. dr hab. Michał Bristiger)

Jan M. Stanley
Instrumenty elektroniczne w procesie komponowania muzyki filmowej i rozrywkowej.1996.
(promotor: dr hab. Jan Stęszewski)

Ryszard Golianek
Dramaturgia kwartetów smyczkowych Dymitra Szostakowicza.1993.
(promotor: prof. dr hab. Zofiia Helman)

Ryszard Wieczorek
Rola poetyki humanistycznej w kształtowaniu włoskiej muzyki wokalnej pierwszej połowy XVI wieku.1990.
(promotor doc. dr Mirosław Perz)

Bożena Muszkalska
Sardyńska wielogłosowość wokalna.1990.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Bożena Lewandowska
Folklor muzyczny polskiej Orawy. Charakterystyka właściwości i problem diachromii. 1990.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Janina Gregorkiewicz-Tatarska
Łucjan Kamieński - muzykolog i kompozytor. 1989.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Olga Siejna
Polskie harmonie i ich funkcja w kulturze muzycznej do 1939 r. 1989.
(promotor: prof. dr hab. Ludwik Bielawski)

Danuta Jasińska
Technika i styl w twórczości Michała Spisaka. 1983.
(promotor: doc. dr hab. Zofiia Helman)

Mieczysław Tomaszewski
Twórczość Chopina i jej recepcja.1983.
(promotor: doc. dr hab. Zygmunt M. Szweykowski)

Roman Mazurkiewicz
Melodje pierwszego drukowanego kancjonału polskiego, Jana Seklucjana (1547). 1926.
(Praca doktorska napisana na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego)