Witamy na stronach Biblioteki Katedry Muzykologii

Prace habilitacyjne

Jan Stęszewski
"Muzyka w muzyce" polskich kompozytorów od XVIII do XX wieku. O cytowaniu ludowych melodii.1994.

Marek Kwiek
O organach zabytkowych ziemi kielecko-sandomierskiej. Bałtów 1939-1945.